Kysymyksiä ja vastauksia kestopuusta

Mitä puuta kestopuu on?

Kestopuu on laholta suojattua painekyllästettyä puuta. Kestopuun raaka-aineena on mäntysahatavara. Puuraaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista suomalaisista metsistä. Kestopuutuotteista löytyvä PEFC-merkki kertoo, että tuotteeseen on käytetty PEFC-sertifioitujen metsien puuta.

Mitä eroa on kestopuulla ja kyllästetyllä puulla?

Kestopuu on kotimaista, pohjoismaiset NTR-laatuvaatimukset täyttävää painekyllästettyä puuta. Kestopuu suojataan turvallisilla ja tehokkailla puunsuoja-aineilla. Kestopuu sisältää aina kierrätysmaksun. Kestopuutuotteet merkitään kappaleittain ja puutavaranipuittain.

Kyllästetty puu voi tarkoittaa useampaa asiaa, asiayhteydestä riippuen. Kyllästetty puu voi tarkoittaa pintakäsiteltyä puuta tai painekyllästettyä puuta, joka ei täytä NTR-laatuvaatimuksia. Asiaan kannattaa pyytää tarvittaessa lisätietoa puutavaran jälleenmyyjältä.

Mistä tunnistaa painekyllästetyn puun?

Kyllästetyn puutavaran voi tunnistaa kohtuullisella varmuudella tarkastelemalla laudan sahauspintaa. Mikäli poikkileikkauspinnassa on tummempi alue tai kyllästetylle puulle tyypillistä vihreää sävyä, kyseessä on kyllästetty puu.

Miten kestopuuta valmistetaan?

Kestopuu on painekyllästettyä puuta. Painekyllästetyssä puussa suoja-aineet saatetaan puuhun tiiviissä säiliössä veden ja paineenvaihteluiden avulla. Suoja-aine läpäisee ja suojaa laholle herkän pintapuun. Lahonkestävään sydänpuuhun suoja-aine tunkeutuu vain muutaman millimetrin syvyydeltä.

Voiko kyllästettyä puuta polttaa?

Kyllästettyä puuta ei tule polttaa kotitulisijoissa tai nuotiossa. Kyllästetyllä puulla on Suomessa oma kierrätysjärjestelmä. Käytöstä poistettu kyllästetty puu tulee toimittaa kunnallisiin jätepisteisiin tai jätelaitoksille. Osa puutavarakaupoista vastaanottaa rakentamisesta ylijääneitä hukkapaloja ja työstöjätettä. Lisätietoa palautuspisteistä saa oman kunnan jätehuollosta. Elinkaarensa päätteeksi kyllästetty puu hyödynnetään energiaksi.

Voiko painekyllästettyä puuta maalata?

Kyllä voi. Tärkeää on, että maalattava puu on kuivaa (kosteus alle 18%). Uusi kestopuu on aina märkää ja kosteuspitoisuuden arvioiminen on hankalaa ilman kosteusmittaria. Yleinen ohjeemme on, että painekyllästetyt puurakenteet kannattaa maalata tai pintakäsitellä vasta rakentamista seuraavana kesänä. Sopiva pintakäsittelyaine valitaan käyttökohteen perusteella. Lisää ohjeita kestopuun öljyämiseen ja maalaamiseen löydät täältä.

Voiko kyllästettyä puuta hioa?

Vältä kyllästetyn puun hiomista ja tarpeetonta työstöä. Puuta työstettäessä voi paljastua suojaamatonta sydänpuuta. Jos terassilauta on tikkuuntunut, kunnon pesu ja kevyt pyyhkäisy hiomapaperilla voi tuoda useita käyttövuosia lisää. Käytä hioessa hengityssuojainta sekä työhansikkaita ja muista lakaista pinta ennen terassin öljyämistä. Katso täältä terassin huolto-ohjeet.

Milloin kannattaa käyttää painekyllästettyä puuta?

Ulko-olosuhteissa, joissa on kosteutta, lämpöä ja happea puun biologinen tuhoutuminen käynnistyy nopeasti. Kyllästämättömän puun lahoaminen alkaa, kun rakenteen kosteus nousee yli 18%:n. Säälle alttiissa rakenteissa kosteusprosentti nousee helposti yli 20:n, maakosketuksessa helposti yli 30:n. Tällöin siveltävä puunsuoja-aine ei yksistään tarjoa puulle riittävää suojaa.

Kestopuu on laadukas, kotimainen ja markkinoiden pitkäikäisin puumateriaali. Käyttämällä kestopuuta silloin kuin olosuhteet niin vaativat, varmistetaan rakenteen turvallisuus ja pitkä käyttöikä. Kestopuun käyttö vähentää metsävarojen ja rakenteiden uusimisen edellyttämää resurssien käyttöä sekä säästää kustannuksia.

Miten varmistan, että puu kestää?

Käytä kyllästettyä puuta kun rakenne altistuu säälle tai maasta nousevalle kosteudelle. Vältä kestopuun työstämistä, jotta suojaamaton sydänpuu ei paljastu. Jos sahaat tai työstät kestopuuta, käsittele sahauspinnat siveltävällä puunsuoja-aineella.

Huolehdi myös hyvästä rakentamistavasta: Puuta kannattaa ulkona suojata kastumiselta ja pitkäaikaiselta kosteusrasitukselta (räystäät, katokset, maakosketuksen välttäminen). Puulla tulee lisäksi olla mahdollisuus kuivua, jos se kastuu (tuulettuva, maanpinnan yläpuolella oleva rakenne). 

Kuinka kauan kestopuu kestää?

Kestopuun käyttöikä riippuu mm. puun käyttöolosuhteista ja siitä, kuinka ahkerasti puuta huolletaan. Käyttöikäarviona voidaan käyttää 20 vuotta. Ei ole toisaalta poikkeuksellista, että kestopuurakenteet pysyvät hyvässä kunnossa kolmekin vuosikymmentä. Maa- ja vesikosketuksessa puu joutuu kovimmalle koetokselle. Näihin rakenteisiin tulee valita NTR A-luokkaan kyllästetty kestopuu.

Rakenteet saatetaan uusia jo ennen kuin puu tulee käyttöikänsä päähän. Syynä tähän voi olla vaihtelunhalu tai esim. se, että puun käyttömukavuus tai ulkonäkö on kärsinyt huollon laiminlyönnin seurauksena. Hoitamaton puupinta nukkaantuu ja lika alkaa pinttyä. Usein kunnon puhdistuksella ja pintakäsittelyllä voi useimmiten palauttaa puupinnan kauneuden.

Miten rakennetaan terassi?

Terassin rakentamiseen ja terassipihan suunnitteluun löydät ohjeet sivuiltamme. Terassin mitoitusohje opastaa terassirungon suunnittelussa. Terassin perustamisohje auttaa valitsemaan oikeanlaiset perustukset terassirakenteelle. Kestopuun Terassilaskurilla lasket terassilaudan ja tarvikkeiden määrän.

Voiko painekyllästettyä puuta käyttää sisällä?

Ei voi. Kestopuuta ei tule käyttää asuinrakennuksen sisätilassa. 

Voiko kestopuuta käyttää saunassa?

Ei voi. Saunassa voi käyttää esimerkiksi lämpökäsiteltyä puuta, jonka kosteudenkestävyys on käsittelemätöntä puuta parempi.

Voiko kestopuuta käyttää lasitetulla terassilla / grillikodassa?

Kyllä voi. Rakenteet, jotka eivät altistu laisinkaan kosteudelle voidaan toki rakentaa myös käsittelemättömästä puusta.

Kumpi puoli terassilaudasta laitetaan ylöspäin?

"Sydänpuoli säätä vasten", sanoo vanha sananlasku. Näin toimitaan myös kestopuun kanssa. Vuosirenkaat siis "hymy"-suuntaan. Uusi kestopuu on kosteaa ja sydänpuun puoli saattaa olla tällöin "kupilla". Kuivuessaan seuraavien kuukausien aikana, sydänpuu kupertuu eikä vesi jää tämän jälkeen laudan pinnalle makaamaan.

Täytyykö kestopuuterassia huoltaa?

Kestopuu ei lahoa vaikka sen huolto ja hoito laiminlyödään. Puupinnan puhdistus ja pesu ovat kuitenkin välttämätön huoltotoimenpide. Mikäli terassin pesu jätetään tekemättä, puun pinta saattaa tulla liukkaaksi.  Ajan saatossa huoltamaton puu nukkaantuu ja lika alkaa pinttyä puupintaan. Lopulta terassi saattaa tikkuuntua.

Kestopuun käyttömukavuus säilyy ja puu vanhenee kauniisti, jos sen pinta käsitellään siveltävällä puunsuoja-aineella säännöllisesti. Pintakäsittely helpottaa puupinnan puhdistusta sekä vähentää puun halkeilua ja kosteuselämistä. Lue täältä lisää kyllästetyn pintakäsittelystä.

Miksi kestopuu on vihreää?

Kyllästetty puu saa vihertävän värinsä suoja-aineen sisältämistä kuparisuoloista. Kestopuun vihertävä sävy haalistuu auringossa. Saatavilla on myös ruskeaa kestopuuta. Sen väri aikaansaadaan lisäämällä suoja-aineen joukkoon ruskeaa väripigmenttiä.

Minkä väristä kestopuuta on saatavilla?

Kestopuun väreinä ovat vihreä, ruskea ja harmaa. Tuotteiden saatavuus vaihtelee jälleenmyyjittäin. Vihreän ja ruskean kestopuun valikoima on laaja: Saatavilla on esim. terassilautoja ja -lankkuja, runkopuutavaraa, rimoja ja aitatolppia useassa eri koossa. 

Harmaata kestopuuta on tarjolla 145mm leveinä terassilautoina. Harmaita terassilautoja on markkinoilla kahdenlaisia: 33mm paksuissa laudoissa harmaa väri on saatu aikaan pintakäsittelemällä puu harmaalla puuöljyllä. 28mm paksu Kestopuu Cello on saanut pintaansa kuumaöljykäsittelyn.

Vihreän hiekkalaatikko lahosi nopeasti. Onko kyllästys epäonnistunut?

Kaikki vihreä puu ei ole kestopuuta. Suomeen tuodaan jonkin verran kyllästettyjä vihreitä puutuotteita, joiden kyllästyksen laatu on merkittävästi heikompi ja käyttöikä siksi lyhyt.

Ostamalla kotimaista kestopuuta varmistat, että puu on suojattu pohjoismaisten NTR-laatuvaatimusten mukaisesti ja sen käyttöikä vastaa odotuksia. Kotimainen kestopuu suojataan viranomaisten hyväksymillä, turvallisilla suoja-aineilla. Kestopuun valmistajat tilittävät lisäksi markkinoille saattamistaan tuotteista kierrätysmaksun ja huolehtivat kyllästetyn puun vastuullisesta kierrättämisestä.

Miten kyllästetyn puun kierrätys toimii?

Suomessa on kansainvälisesti ainutlaatuinen, kyllästetyn puun valmistajien perustama kierrätysjärjestelmä. Käytöstä poistettu kyllästetty puu ja työstöjätteet tulee toimittaa kunnallisiin jätepisteisiin tai jätelaitoksiin. Työstöjätteitä vastaanottavat myös muutamat puutavaran jälleenmyyjät.

Palautuspisteistä puu kerätään kyllästetyn puun kierrätysterminaaliin. Siellä puusta poistetaan metallikiinnikkeet, jotka toimitetaan metallikierrätykseen. Tämän jälkeen puu haketetaan. Kuten valtaosa muustakin puujätteestä, kyllästetty puu hyödynnetään elinkaarensa päätteeksi energiaksi.

Miten estän terassilautojen halkeilun?

Puun halkeilu ja kosteuseläinen ovat luonnollinen ilmiö. Terassilautojen halkeilua voidaan vähentää pintakäsittelyllä. Kyllästetyn puun tulee antaa rauhassa kuivua 3-12 kuukautta ennen ensimmäistä pintakäsittelyä. 

Mitä suoja-aineita kestopuussa käytetetään?

Kotimaisen kestopuun kyllästysaineena käytetään turvallisia, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymiä puunsuoja-aineita. Nykyisten suoja-aineiden tehokkuus perustuu kuparisuoloihin. Niiden turvallisuus ja tehokkuus on tutkittu ennen niiden käyttöönottoa. Suomessa käytössä olevat suoja-aineet täyttävät kaikki REACH- ja BPR-vaatimukset. Kotimainen kestopuu ei sisällä arseenia ja kromia.

Onko kyllästetty puu myrkyllistä?

Hyväksytyillä suoja-aineilla käsitelty, korkealaatuinen kyllästetty puu ei aiheuta vaaraa ihmisille, eläimille tai kasveille normaalissa tarkoituksenmukaisessa käytössä, terasseissa, piharakenteissa jne. Puuta ei kuitenkaan tule asettaa suoraan kosketukseen juomaveden tai elintarvikkeiden kanssa.

Vanha terassini sisältää vanhoja suoja-aineita. Pitääkö rakenne purkaa?

Kestopuun käyttöikä on pitkä. Monissa vanhoissa piharakenteissa voi olla edelleen käytössä käytöstä poistuneilla suoja-aineilla käsiteltyä puuta. Rakenteita ei tarvitse purkaa vaan ne kannattaa käyttää elinkaarensa loppuun, ja toimittaa sen jälkeen asianmukaisesti kierrätykseen. 

Mistä tiedän, että materiaali on aitoa kestopuuta?

Kestopuuta valmistavat useat suomalaiset yritykset. Tuotantolaitoksilla kyllästettyyn puuhun kiinnitetään kappalekohtainen merkintälipuke, josta selviää tuotteen valmistaja ja kyllästetyn puutavaran suojausluokka.

Vaativiin käyttöoloihin soveltuvassa NTR A-luokan kestopuussa käytetään valkoisia merkintälipukkeita. Maanpinnan yläpuolelle tarkoitetussa NTR AB-luokan kestopuussa käytetään keltaisia lipukkeita. Lipukkeesta löytyy tieto käytetystä puunsuoja-aineesta. Lipukkeessa on lisäksi kestopuu-tavaramerkki. Monet kestopuun valmistajat käyttävät lisäksi tuotteessaan avainlippua viestimässä kestopuun kotimaisesta alkuperästä.

Voiko kyllästettyä puuta käyttää kasvimaalla ja kasvilaatikoissa?

Kyllä voi. Kestopuuta ei kuitenkaan tule käyttää suorassa kosketuksessa syötävien kasvien kanssa. Jos käytät kestopuuta kasvilaatikoissa, puun ja mullan väliin kannattaa laittaa esim. pala patolevyä tai rakennusmuovia.

Voiko terassiin tulla homepilkkuja?

Mikäli kyllästettyä puuta käytetään tai säilytetään erittäin kosteissa olosuhteissa, joissa ilmankierto on huono, saattaa puun pintaan ilmestyä tummia homepilkkuja. Homeen ilmestymistä voi estää huolehtimalla siitä, että rakenne on tuulettuva ja ilma kiertää lautojen ympärillä ja alla. Laudoituksen päällä ei ole suositeltavaa pitää mattoa tai muita esteitä pitkiä aikoja.

Pintahome voidaan pestä pois miedolla pesuaineella ja harjalla. Pintahome ei vaikuta puun kestävyyteen.

Kestopuulaudat kannattaa varastoida katoksen alla, jos mahdollista. Huolehdi, että ilma kiertää nipun ja lautojen ympärillä. Puutavaranippua ei kannata peittää pressulla, eikä säilyttää pihan varjoisassa nurkassa pensaiden vieressä.

Koska kestopuuta voi maalata? Millä maalilla saadaan paras tulos?

Uuden kyllästetyn puun tulee antaa rauhassa kuivua ennen pintakäsittelyä. Painekyllästetyt puurakenteet kannattaakin maalata vasta rakentamista seuraavana kesänä hyvän puhdistuksen jälkeen. Kestopuun pintakäsittelyyn soveltuvat öljymaalit, alkydimaalit, kuultavat ja peittävät puunsuojat sekä puuöljyt. Sopivia tuotteita ja tuotemerkkejä on useita.

Oikea pintakäsittelyaine valitaan aina käyttökohteen mukaan: esim. terassipinnalle sopivat esim. puuöljyt ja kuultavat puunsuojat. Suosi samaa pintakäsittelyainetta myös tulevissa uusintakäsittelyissä (öljy>öljy). Lisää ohjeita kestopuun öljyämiseen ja maalaamiseen löydät täältä.

Kyllästysainetta on vain laudan reunoilla. Onko painekyllästys epäonnistunut?

Suomessa puu kyllästetään pohjoismaisten NTR-laatukriteereiden mukaan. Ne edellyttävät, että kyllästysaineen tulee läpäistä puun laholle altis osa, eli pintapuusolukko. Sydänpuuhun kylläste tunkeutuu vain muutaman millimetrin syvyydeltä. Sydänpuun osuus on 50-60% mäntytukin poikkipinta-alasta.

Sydän- ja pintapuun määrä yksittäisissä laudoissa vaihtelee. Tästä johtuen kyllästysainetunkeuman syyvyys ja kyllästeen määrä eri lautojen välillä vaihtelevat. Mikäli kestopuun katkaisukohdassa kyllästettä on vain laudan reunoilla, voidaan kyseisen laudan päätellä olevan sydänpuuta. Kestopuun laatua tuotantolaitoksilla valvoo säännöllisesti ulkopuolinen akkreditoitu laadunvalvoja.

Haluaisin ostaa tiettyä kestopuutuotetta. Mistä löydän sitä?

Kestopuuvalikoima vaihtelee jälleenmyyjittäin. Laajin valikoima on yleensä puutavaran myyntiin erikoistuneissa puutavarakaupoissa. Soitto myymälään tai käynti paikan päällä on paras tapa selvittää onko tuotetta varastossa. Katso täältä lähimmät kestopuun jälleenmyyjät.

 

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Soita meille p. +358 9 6229 400 tai kysy sähköpostilla: info(a)kestopuu.fi. Laitathan mukaan puhelinnumerosi!

 

Rakennusohjeet piharakenteille

Klassinen pergolaopas

Lataa ohje

Pergola liimapuusta

Lataa ohje

Pergola sahatavaralankuista

Lataa ohje

Hiekkalaatikon rakennusopas

Lataa ohje

Terassin rakennusopas

Lataa ohje

Kukkalaatikon rakennusopas

Lataa ohje

Polttopuukatoksen rakennusohjeet

Lataa ohje

Kesäkeittiön rakennusopas

Lataa ohje

Säilytyspenkin rakennusopas

Lataa ohje