Kysymyksiä ja vastauksia kestopuusta

 

Mistä tunnistaa kyllästetyn puun?

Kyllästetyn puutavaran voi tunnistaa kohtuullisella varmuudella tarkastelemalla laudan sahauspintaa. Mikäli poikkileikkauspinnassa on tummempi alue tai kyllästetylle puulle tyypillistä vihreä sävyä, kyseessä on kyllästetty puu. 

Voiko kyllästettyä puuta polttaa?

Kyllästettyä puuta ei tule polttaa kotitulisijoissa tai nuotiossa. Kyllästetyllä puulla on Suomessa oma kierrätysjärjestelmänsä. Käytöstä poistettu kyllästetty puu tulee toimittaa kunnallisiin jätepisteisiin tai jätelaitoksille. Osa puutavarakaupoista vastaanottaa terassihankkeesta ylijääneitä hukkapaloja ja työstöjätettä. Lisätietoa palautuspisteistä saa oman kunnan jätehuollosta. Elinkaarensa päätteeksi kyllästetty puu hyödynnetään energiaksi.

Voiko painekyllästettyä puuta maalata?

Kyllä voi. Tärkeää on, että maalattava puu on kuivaa (kosteus alle 18%). Uusi kestopuu on aina märkää ja kosteuspitoisuuden arvioiminen on hankalaa ilman kosteusmittaria. Yleinen ohjeemme on, että painekyllästetyt puurakenteet kannattaa maalata tai pintakäsitellä vasta rakentamista seuraavana kesänä. Sopiva pintakäsittelyaine valitaan käyttökohteen perusteella. Lisää ohjeita kestopuun öljyämiseen ja maalaamiseen löydät täältä.

Mistä tiedän, että ostamani tuote on aitoa kestopuuta?

Kestopuuta valmistavat useat suomalaiset yritykset. Tuotantolaitoksilla kyllästettyyn puuhun kiinnitetään kappalekohtainen merkintälipuke. Lipukkeesta selviää tuotteen valmistaja ja kyllästetyn puutavaran suojausluokka. NTR A-luokan kestopuussa käytetään valkoisia merkintälipukkeita ja NTR AB-luokan kestopuussa keltaisia lipukkeita. Lipukkeesta löytyy tieto käytetystä puunsuoja-aineesta. Lipukkeessa on lisäksi kestopuu -tavaramerkki. Monet kestopuun valmistajat käyttävät lisäksi tuotteessaan avainlippua viestimässä kestopuun kotimaisesta alkuperästä.

Milloin kannattaa käyttää painekyllästettyä puuta?

Ulko-olosuhteissa, joissa on kosteutta, lämpöä ja happea puun biologinen tuhoutuminen käynnistyy nopeasti. Kyllästämättömän puun lahoaminen alkaa, kun rakenteen kosteus nousee yli 18%:n. Säälle alttiissa rakenteissa kosteusprosentti nousee helposti yli 20:n, maakosketuksessa helposti yli 30:n. Tällöin siveltävä puunsuoja-aine ei yksistään tarjoa puulle riittävää suojaa.

Kestopuu on laadukas, kotimainen ja markkinoiden pitkäikäisin puumateriaali. Käyttämällä kestopuuta silloin kuin olosuhteet niin vaativat, varmistetaan rakenteen turvallisuus ja pitkä käyttöikä. Kestopuun käyttö vähentää metsävarojen ja rakenteiden uusimisen edellyttämää resurssien käyttöä sekä säästää kustannuksia.

Kestopuun käytön ohella olisi hyvä huolehtia hyvästä rakentamistavasta: Puuta kannattaa ulkona suojata kastumiselta ja pitkäaikaiselta kosteusrasitukselta (räystäät, katokset, maakosketuksen välttäminen). Puulla tulee lisäksi olla mahdollisuus kuivua, jos se kastuu (tuulettuva, maanpinnan yläpuolella oleva rakenne). 

Kuinka kauan kestopuu kestää?

Kestopuun käyttöikä riippuu mm. puun käyttöolosuhteista ja siitä, kuinka ahkerasti puuta huolletaan. Käyttöikäarviona voidaan käyttää 20 vuotta. Ei ole toisaalta poikkeuksellista, että kestopuurakenteet pysyvät hyvässä kunnossa kolmekin vuosikymmentä. Maa- ja vesikosketuksessa puu joutuu kovimmalle koitokselle. Näihin rakenteisiin tulee valita NTR A-luokkaan kyllästetty kestopuu.

Käytännössä rakenteet saatetaan uusia jo ennen kuin puu tulee käyttöikänsä päähän. Syynä tähän voi olla vaihtelunhalu tai esim. se, että puun käyttömukavuus tai ulkonäkö on kärsinyt huollon laiminlyönnin seurauksena. Hoitamaton puupinta nukkaantuu ja lika alkaa pinttyä. Usein kunnon puhdistuksella ja pintakäsittelyllä voi palauttaa puupinnan kauneuden.

Voiko painekyllästettyä puuta käyttää sisällä?

Ei voi. Kestopuuta ei tule käyttää asuinrakennuksen sisätilassa. 

Voiko kestopuuta käyttää lasitetulla terassilla / grillikodassa?

Kyllä voit. Rakenteet, jotka eivät altistu laisinkaan kosteudelle voidaan toki rakentaa myös käsittelemättömästä puusta.

Kumpi puoli terassilaudasta laitetaan ylöspäin?

"Sydänpuoli säätä vasten", sanoo vanha sananlasku. Näin toimitaan myös kestopuun kanssa. Vuosirenkaat siis "hymy"-suuntaan. Uusi kestopuu on kosteaa ja sydänpuun puoli saattaa olla tällöin "kupilla". Kuivuessaan seuraavien kuukausien aikana, sydänpuu kupertuu eikä vesi jää tämän jälkeen laudan pinnalle makaamaan.

Täytyykö kestopuuterassia huoltaa?

Kestopuu ei lahoa vaikka sen huolto ja hoito laiminlyödään. Puupinnan puhdistus ja pesu ovat kuitenkin välttämätön huoltotoimenpide. Mikäli terassin pesu jätetään tekemättä, puun pinta saattaa tulla liukkaaksi.  Ajan saatossa huoltamaton puu nukkaantuu ja lika alkaa pinttyä puupintaan. Lopulta terassi saattaa tikkuuntua.

Kestopuun käyttömukavuus säilyy ja puu vanhenee kauniisti, jos sen pinta käsitellään siveltävällä puunsuoja-aineella säännöllisesti. Pintakäsittely helpottaa puupinnan puhdistusta sekä vähentää puun halkeilua ja kosteuselämistä. Lue täältä lisää kyllästetyn pintakäsittelystä.

Voiko kyllästettyä puuta käyttää kasvimaalla ja kasvilaatikoissa?

Kyllä voi. Kestopuuta ei kuitenkaan tule käyttää suorassa kosketuksessa syötävien kasvien kanssa. Jos käytät kestopuuta kasvilaatikoissa, puun ja mullan väliin kannattaa laittaa esim. pala patolevyä tai rakennusmuovia.

Miksi kestopuu on vihreää?

Kyllästetty puu saa vihertävän värinsä suoja-aineen sisältämistä kuparisuoloista. Kestopuun vihertävä sävy haalistuu auringossa. Saatavilla on myös ruskeaa kestopuuta. Sen väri aikaansaadaan lisäämällä suoja-aineen joukkoon ruskeaa väripigmenttiä.

Minkä väristä kestopuuta on saatavilla?

Kestopuun väreinä ovat vihreä, ruskea ja harmaa. Tuotteiden saatavuus vaihtelee jälleenmyyjittäin.

Vihreän ja ruskean kestopuun valikoima on laaja: Saatavilla on esim. terassilautoja ja -lankkuja, runkopuutavaraa, rimoja ja aitatolppia useassa eri koossa. 

Harmaata kestopuuta on tarjolla 145mm leveinä terassilautoina. Harmaita terassilautoja on markkinoilla kahdenlaisia: 33mm paksuissa laudoissa harmaa väri on saatu aikaan pintakäsittelemällä puu harmaalla puuöljyllä. 28mm paksu Kestopuu Cello on saanut pintaansa kuumaöljykäsittelyn.

Ostin vihreän hiekkalaatikon, joka lahosi muutamassa vuodessa.
Onko kyllästys epäonnistunut?

Kaikki vihreä puu ei ole kestopuuta. Suomeen tuodaan jonkin verran kyllästettyjä vihreitä puutuotteita, joiden kyllästyksen laatu on merkittävästi heikompi ja käyttöikä siksi lyhyt.

Ostamalla kotimaista kestopuuta varmistat, että puu on suojattu pohjoismaisten NTR-laatuvaatimusten mukaisesti ja sen käyttöikä vastaa odotuksia. Kotimainen kestopuu suojataan viranomaisten hyväksymillä, turvallisilla suoja-aineilla. Kestopuun valmistajat tilittävät lisäksi markkinoille saattamistaan tuotteista kierrätysmaksun ja huolehtivat kyllästetyn puun vastuullisesta kierrättämisestä.

Miten kyllästetyn puun kierrätys toimii?

Suomessa on kansainvälisesti ainutlaatuinen, kyllästetyn puun valmistajien perustama kierrätysjärjestelmä. Käytöstä poistettu kyllästetty puu ja työstöjätteet tulee toimittaa kunnallisiin jätepisteisiin tai jätelaitoksiin. Työstöjätteitä vastaanottavat myös muutamat puutavaran jälleenmyyjät.

Palautuspisteistä puu kerätään kyllästetyn puun kierrätysterminaaliin. Siellä puusta poistetaan metallikiinnikkeet, jotka toimitetaan metallikierrätykseen. Tämän jälkeen puu haketetaan. Kyllästetty puu hyödynnetään elinkaarensa päätteeksi energiaksi. Se käsitellään kyllästetyn puun käsittelyyn erikoistuneissa polttolaitoksissa, joissa polton savukaasut puhdistetaan.

Miten voin estää terassilautojen halkeilun?

Puun halkeilu ja kosteuseläinen ovat luonnollinen ilmiö. Puun halkeilua voidaan vähentää pintakäsittelyllä. Kyllästetyn puun tulee antaa rauhassa kuivua 3-12 kuukautta ennen ensimmäistä pintakäsittelyä. 

Millaisia ovat kestopuussa nykyään käytettävät kyllästysaineet?

Kotimaisen kestopuun kyllästysaineena käytetään turvallisia, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymiä puunsuoja-aineita. Suoja-aineiden turvallisuus ja tehokkuus on tutkittu ja varmistettu ennen niiden käyttöönottoa. Suomessa käytössä olevat suoja-aineet täyttävät kaikki REACH- ja BPR-vaatimukset. Kotimainen kestopuu ei sisällä arseenia ja kromia.

Vanha terassini saattaa sisältää vanhoja suoja-aineita. Pitääkö rakenne purkaa?

Kestopuun käyttöikä on pitkä. Monissa vanhoissa piharakenteissa voi olla edelleen käytössä käytöstä poistuneilla suoja-aineilla käsiteltyä puuta. Rakenteita ei tarvitse purkaa vaan ne kannattaa käyttää elinkaarensa loppuun, ja toimittaa sen jälkeen asianmukaisesti kierrätykseen. 

Terassissani on mustia pilkkuja. Voiko painekyllästetty puu homehtua?

Mikäli kyllästettyä puuta käytetään tai säilytetään erittäin kosteissa olosuhteissa, joissa ilmankierto on huono, saattaa puun pintaan ilmestyä tummia hometäpliä. Pintahome voidaan pestä pois miedolla pesuaineella ja harjalla. Pintahome ei vaikuta puun kestävyyteen.

Kestopuulaudat kannattaa varastoida katoksen alla, jos mahdollista. Huolehdi, että ilma kiertää nipun ja lautojen ympärillä. Puutavaranippua ei kannata peittää pressulla. 

Koska kestopuuta voi maalata? Millä maalilla saadaan paras tulos?

Uuden kyllästetyn puun tulee antaa rauhassa kuivua ennen pintakäsittelyä. Painekyllästetyt puurakenteet kannattaakin maalata vasta rakentamista seuraavana kesänä hyvän puhdistuksen jälkeen. Kestopuun pintakäsittelyyn soveltuvat öljymaalit, alkydimaalit, kuultavat ja peittävät puunsuojat sekä puuöljyt. Sopivia tuotteita ja tuotemerkkejä on useita.

Oikea pintakäsittelyaine valitaan aina käyttökohteen mukaan: esim. terassipinnalle sopivat esim. puuöljyt ja kuultavat puunsuojat. Suosi samaa pintakäsittelyainetta myös tulevissa uusintakäsittelyissä (öljy>öljy). Lisää ohjeita kestopuun öljyämiseen ja maalaamiseen löydät täältä.

Sahauspinnan perusteella kyllästysainetta on vain laudan reunoilla. Onko painekyllästys epäonnistunut?

Suomessa puu kyllästetään pohjoismaisten NTR-laatukriteereiden mukaan. Ne edellyttävät, että kyllästysaineen tulee läpäistä puun laholle altis osa, eli pintapuusolukko. Sydänpuuhun kylläste tunkeutuu vain muutaman millimetrin syvyydeltä. Sydänpuun osuus on 50-60% mäntytukin poikkipinta-alasta.

Sydän- ja pintapuun määrä yksittäisissä lautakappaleissa vaihtelee. Tästä johtuen kyllästysainetunkeuman syyvyys ja kyllästeen määrä eri lautojen välillä vaihtelevat. Mikäli kestopuun katkaisukohdassa kyllästettä on vain laudan reunoilla, voidaan kyseisen laudan päätellä olevan sydänpuuta. Kestopuun laatua tuotantolaitoksilla valvoo säännöllisesti ulkopuolinen akkreditoitu laadunvalvoja.

Haluaisin ostaa tiettyä kestopuutuotetta. Mistä löydän sitä?

Kestopuuvalikoima vaihtelee jälleenmyyjittäin. Laajin valikoima on yleensä puutavaran myyntiin erikoistuneissa puutavarakaupoissa. Soitto myymälään tai käynti paikan päällä on paras tapa selvittää onko tuotetta varastossa.

 

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Soita meille p. +358 9 6229 400 tai kysy sähköpostilla: info(a)kestopuu.fi. Laitathan mukaan puhelinnumerosi!