Kestopuuteollisuus ry

Edistämme puun käyttöä, puunsuojausalan kehitystä ja sen kilpailukykyä

 

 

Tältä sivulta löydät tietoa yhdistyksestämme, kyllästysalasta Suomessa sekä jäsenyrityksistämme.

Kestopuuteollisuus ry on puunkyllästysteollisuuden alalla toimivien yritysten toimialayhdistys.
Yhdistys on perustettu vuonna 1950. Edustamme Suomessa perinteikästä teollisuudenalaa. Tehtävämme on huolehtia kyllästysalan yleisestä edunvalvonnasta. Osallistumme lainsäädännön, standardisoinnin ja rakentamisen ohjeistuksien valmistelutyöhön. Vastamme alan viranomaisyhteistyöstä, yhteisestä tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminnasta sekä osallistumme alan kansainväliseen yhteistyöhön. Huolehdimme kestopuutuotteiden menekinedistämisestä ja näkyvyydestä kotimaassa. Lisäksi Kestopuuteollisuus ry ohjaa ja valvoo tytäryhtiönsä Demolite Oy:n toimintaa.

Kestopuuteollisuus ry on Puutuoteteollisuus ry:n yhdistysjäsen. Lisäksi olemme mukana Nordic Wood
Preservation Council
:n sekä kyllästysalan eurooppalaisen etujärjestön, WEI:n, toiminnassa.

Kestopuuteollisuus ry:n säännöt
Kestopuuteollisuus ry:n kilpailuoikeudelliset ohjeet

Jäsenyrityksemme

Jäsenenämme on 12 puunsuojaustoimintaa harjoittavaa yritystä. Jäsenyrityksemme valmistavat yli 95 % kaikesta Suomessa käytettävästä painekyllästetystä puusta. Jäsentemme tuotteita ovat kyllästetty sahatavara, sähkö-, tele- ja valaisinpylväät sekä ratapölkyt. Alan tuotteita viedään yli 40 maahan. 
 

Aureskosken Jalostetehdas Oy Pölkky Oy                                     
Lappset Group Oy Scanpole Oy
Lännen Painepuu Oy Tammiston Puu Oy
Pantsarin Saha Oy Veljet Kuusisto Oy
PrimaTimber Oy Versowood Oy
Ab Påras Oy NRC Group Finland Oy
   

Kestopuuteollisuus ry:n jäsenyritykset noudattavat tuotannossaan pohjoismaisia NTR-laatukriteereitä. Jäsenemme huolehtivat lisäksi alan ympäristövastuusta rahoittamalla kyllästetyn puun kierrätystä Suomessa.

Puuta kyllästävien yritysten lisäksi jäseniämme ovat seuraavat puunsuoja-aineiden valmistajat:

Kestopuuteollisuus ry:n kannatusjäseniä ovat: 

Kyllästysteollisuus Suomessa

Suomessa toimii tällä hetkellä 18 kyllästyslaitosta. Vuonna 2020 Suomessa tuotettiin teollisesti kyllästettyä puuta yhteensä lähes 342 000 kuutiometriä. Kyllästetyn sahatavaran osuus oli 278 000m3, pylväiden 47 000m3. Ratapölkkyjä kyllästettiin 16 500 m3. Kyllästetystä sahatavarasta yli 90% ja pylväistä n. 30% toimitettiin kotimaahan.

Sahatavara kyllästetään Suomessa arseeni- ja kromivapailla kuparikyllästeillä. Ratapölkyt ja vientimarkkinoille toimitettavat pylväät kyllästetään pääosin kreosoottiöljyllä. 

Tuotantotilasto 2020

Yhteystiedot                     

Puh. +358 9 6229 400
Email: info(a)kestopuu.fi
Osoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki

Ella Springare, toiminnanjohtaja
+358 400 46 2276
ella.springare(a)kestopuu.fi

Laskutustietomme