Aidan rakentaminen

 

Aidan rakentamiseen voi olla monta syytä. Aita voi rajata tai jakaa tonttia tai muodostaa tilaa. Se voi antaa suojaa tuulelta, melulta ja katseilta tai jakaa pihaa eri toimintojen, kuten leikin, liikenteen, työn ja oleskelun kesken. Aita voi liittää rakennukset toisiinsa ja toimia istutusten tukikehikkona.

Kestopuun eli painekyllästetyn puun käyttö niissä rakenteissa, jotka joutuvat tekemisiin maakosteuden tai säänvaihteluiden kanssa takaa, että aidasta tulee pitkäikäinen.

Aita antaa näkösuojaa ja yksityisyyttä

 

Varsinkin kaupunkipiholla ja pienillä tonteilla on tarve rajata ainakin osa piha-alueesta näkösuoja-aidalla. Jos tontti on suuri, voi taas olla tarpeen rajata oleskelupaikka muusta pihasta.

Korkeiden aitojen rakentamista kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan, sillä korkea aita tekee pihan varjoisaksi ja vähentää siten oleskelupaikan käyttöä varsinkin syksyllä ja keväällä kun aurinko ei ole korkeimmillaan.

 

Näkösuoja-aidan ei tarvitse olla umpinainen rakenteeltaan, sillä sälemäinen aita antaa myös hyvän näkösuojan. Aitalautojen tai rimojen välillä säätämällä saa joko suojaavamman tai ilmavamman piha-aidan.

Aita suojaa tuulelta

 

Tuulensuoja-aidan tulee olla riittävän pitkä ja rajata oleskelupaikka useammilta sivuilta. Oleskelupaikka kannattaa valita niin, että rakennusten antama tuulensuoja voidaan käyttää hyväksi.

Tuulensuoja-aitana toimii parhaiten rakenne, jossa lautojen tai rimojen välissä on rako, jolloin osa virtauksesta pääsee aidan läpi. Tällainen rakenne estää pyörreilmiöiden syntymisen. Tuulen nopeus kasvaa aidassa olevien porttien ja kulkuaukkojen kohdalla aiheuttaen vetoa. Hyvän tuulensuojan takaamiseksi tulee aukkoja välttää tai ne tulee voida sulkea esim. portilla.

Aita torjuu melua ja pölyä

 

Jos liikenteen melu ja pöly haittaavat asumista voidaan riittävän korkealla ja tukevarakenteisella umpilauta-aidalla vähentää haittoja. Aidan tulee tällöin liittyä tiiviisti maahan tai äänen kulku aidan alitse voidaan estää esim. istutuksin.

Aita takaa turvallisuuden ja täydentää pihan tyylin

 

Joskus aita tarvitaan turvallisuussyistä rakennuksen ulkotilojen yhteyteen. Terassin reunalle on rakennettava kaide, mikäli putoamiskorkeus on yli 50 cm.

Näkösuoja-aidan ja terassikaiteen toteutuksessa voi hyödyntää kestopuu-rimoja, viistorimoja ja suunnikasrimoja. Rimat voi asentaa vaaka- tai pystyasentoon. Rimoituksen tiheys ratkaisee, kuinka paljon aita tarjoaa näkösuojaa terassille. Mikäli haluat maalata aidan rakennukseen sopivalla sävyllä, anna kestopuun kuivua rauhassa 2-3kk ennen pintakäsittelyä.

Aita osana ympäristöä

 

Aidan tulee sopia ympäristöön niin tyyliltään kuin väreiltäänkin. Vanhojen aitojen korjaamisessa pitää ensisijaisesti noudattaa aikaisemmin käytettyjä malleja ja tyyliä. Vanhaa aitaa korjaamalla saadaan usein parempi lopputulos kuin rakentamalla koko aita uudestaan. Uusilla alueilla saattaa olla suosituksia ja määräyksiä siitä, kuinka tontin aitaus tulee tehdä. Värien ja materiaalien suhteen on ehkä jo kaavoitusvaiheessa laadittu kokonaissuunnitelma, jossa pyritään luomaan alueelle yhtenäinen ilme. Tonttikokojen pienentyminen on lisännyt sekä aitaamistarvetta että vaatimuksia, jotka kohdistuvat aidan ulkonäköön ja viimeistelyyn.

Aidan suunnittelu

 

Aidan suunnittelu kannattaa tehdä jo uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä ja sen rakentaminen on käsitettävä osaksi rakennushanketta. Tontin aitaaminen yhtenäistää kadun varren näkymää, vaikka itse talot olisivat hyvinkin erilaisia ja eri aikoina rakennettuja.

Pergoloilla ja kasvitukirakenteilla yhdessä aitojen kanssa voidaan pihapiirin rakennukset liittää toisiinsa ja luoda viihtyisä ja tasapainoinen pihakokonaisuus.

Aidan rakentamiseen tarvittavat luvat

 

Aidan rakentamiseen tarvittavat luvat ja ohjeet selviävät kunnan rakennusvalvontavirastossa.

Naapuritontin rajalle rakennettaessa tulee aita perustuksineen rakentaa luvanhakijan tontille, ellei rakentaminen perustu yhteiseen sopimukseen. Tällöin kannattaa sopia kirjallisesti rakentamiskustannusten jakamisesta ja aidan kunnossapidosta.

Lataa aidan rakentamisen oppaat tästä!

Aidan suunnittelu

Lataa ohje

Aidan rakentaminen

Lataa ohje