Kestopuu & ympäristö

Painekyllästetyn puun ekologisuus ilmenee sen hiilineutraalin puuraaka-aineen, lyhyiden kuljetusmatkojen ja tuotteen pitkän käyttöiän muodossa. Kestopuun pitkä käyttöikä vähentää metsävarojen käyttöä, kuljetustarpeita, rakenteiden korjaamiseen liittyvää resurssienkäyttöä.
 

Kyllästetyn puun elinkaariarvion (LCA-tutkimus) mukaan pohjoismaiset NTR-laatukriteerit täyttävän AB-luokan kestopuun hiilidioksidipäästöt ovat verrattain pienet (172 kg CO2-ekv.). Terassimateriaalien hiilijalanjälkivertailussa (siperianlehtikuusi, painekyllästetty puu, puumuovikomposiitti, IPE) kestopuun ilmastovaikutukset ovat vähäisimmät.

Lue lisää:
Terassimateriaalin hiilijalanjälkivertailu (suomi) 
LCA – NTR treated wood decking and other decking materials (englanti)

Raaka-aine 

Kaikkein ekologisinta on rakentaa pitkäikäisistä materiaaleista, jotka saadaan läheltä rakennuspaikkaa, ja jotka vaativat vain vähän käsittelyä. Kestopuun raaka-aineena käytetään suomalaista mäntysahatavaraa, joka on korjattu sertifioiduista metsistä. Osoituksena tästä kestopuu-tuotepakkauksista löytyy, valmistajasta riippuen, joko PEFC tai FSC-merkintä. Kestävä metsänhoito ja sertifiointi takaavat, että raaka-aine on peräisin vastuullisista metsäresursseista. 

Puun käyttö pihanrakennusmateriaalina on ilmastoystävällinen valinta. Puu on uusiutuva raaka-aine, joka kasvaessaan puu sitoo itseensä ilmakehästä hiilidioksidia. Hiili varastoituu puurakenteisiin, jotka ovat pitkäaikaisia hiilivarastoja. 

Kuljetukset

Eri terassimateriaalien ympäristörasitetta verrattaessa niiden kuljetuksesta aiheutuvat päästöt ovat melko suuressa roolissa. Kestopuun osalta puuraaka-aineen kuljetusmatkat korjuupaikalta tuotantolaitoksille ja sieltä jälleenmyyjille ovat yleisesti varsin lyhyet. Lisäksi rakentajat hankkivat useimmiten kestopuun läheltä rakentamispaikkaa ja minimoivat näin puutavaran kuljetustarpeen.

Valmistusprosessi ja pakkaaminen

Kestopuun valmistuksen aikaiset päästöt ovat vähäiset. Valmistusprosessissa käytetään niukasti energiaa ja se tuotetaan useimmiten puunjalostusteollisuuden sivutuotteita (kuori, puru) polttamalla. Osa laitoksista hyödyntää tuotannossaan paikallisesti kerättyä sadevettä vähentääkseen talousveden käyttöä. Valmistuksessa käytettävien puunsuoja-aineiden käyttö tapahtuu suljetussa ja valvotussa prosessissa. Kestopuutuotteiden ominaisuuksien ja kestävyyden vuoksi pakkausmateriaalia käytetään erittäin vähän.

Kyllästetyn puun suoja-aineet

Suomalaisen kestopuun suoja-aineina käytetään turvallisia kuparipohjaisia kyllästeitä, jotka ovat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymiä. Suoja-aineet täyttävät lisäksi kaikki REACH- ja BPR-asetusten vaatimukset.

Suomessa kyllästetyn puun tuotantoa ja tuotteen laatua valvotaan tarkasti ulkopuolisen laadunvalvojan toimesta. Tällä pyritään varmistamaan laadun (NTR-A, NTR-AB), eli tuotteelta vaadittavan kestävyyden lisäksi se, ettei suoja-aineita käytetä enempää kuin on välttämätöntä. Puunsuoja-aineiden käyttö tuotannossa tapahtuu aina suljetussa ja valvotussa prosessissa. 

Kestopuun kierrätys

Suomalainen kyllästysteollisuus on edelläkävijä kyllästetyn puun kierrättämisessä. Kyllästetyn puun kerääminen aloitettiin, jotta vanhoja suoja-aineita sisältävä puu saataisiin kerättyä ja hyödynnettyä turvallisesti käytön jälkeen. Tuotteen pitkästä käyttöiästä johtuen, käytöstä poistuneita suoja-aineita sisältävää puuta palautuu yhä kierrätykseen. Tämän vuoksi kaikkea kierrätyspuuta, myös nykyisillä suoja-aineilla käsiteltyä puuta, käsitellään vaarallisena jätteenä.

Kyllästetyn jätepuun vastaanottopisteitä on satoja ympäri Suomen. Puujäte on näin mahdollista palauttaa lähelle jätteen syntypaikkaa. Kierrätykseen toimitetusta puusta poistetaan metallikiinnikkeet ja puu toimitetaan energiahyödynnettäväksi. Poltossa savukaasut puhdistetaan ja tuhka käsitellään. 

Kyllästetystä puupolttoaineesta tuotetaan lisäksi höyryä, joka hyödynnetään läheisen puunjalostustuslaitoksen tuotantoprosesseissa. Lisäksi siitä tehdään sähköä valtakunnan verkkoon. Kyllästettyä puuta hyödyntämällä korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa.

Käytä kestopuuta oikein

Ympäristön kannalta on perusteltua valita painekyllästetty kestopuu sellaisiin ulkorakenteisiin, jotka ovat kosteudelle alttiita ja, joilta edellytetään pitkää käyttöikää ja ehdotonta turvallisuutta. Käytä kestopuuta käyttöohjeiden mukaisesti, ja sellaisissa rakenteissa, joihin se on tarkoitettu.

On taloudellisesti järkevää ja ympäristön kannalta vastuullista huolehtia, että kestopuu palvelee tehtävässään mahdollisimman pitkään. Rakenteita kannattaa siis hoitaa, huoltaa ja kunnostaa. Katso tästä hoitovinkit, joilla pidennät puun käyttöikää.