Kestopuun käytön hyödyt

Kestopuu, eli painekyllästetty puu, on laholta suojattua suomalaista mäntyä. Sen käyttöikä on piha- ja ympäristörakenteissa moninkertainen kyllästämättömään puuhun verrattuna. Kestopuun käyttö vähentää metsävarojen käyttöä, kuljetuksia, rakenteiden jatkuvaan korjaamiseen liittyvää resurssienkäyttöä. 

Erinomaisen lahonkestävyytensä ja lujuutensa vuoksi kestopuu soveltuu myös kaikkein vaativiimpiin, hyvää henkilöturvallisuutta edellyttäviin käyttökohteisiin. Se turvallinen materiaali myös silloin, kun rakenne on kosketuksessa maaperään, veteen tai betoniin. 

Milloin kestopuuta?

Kestopuuta, eli painekyllästettyä puuta, käytetään monipuolisesti kaikessa piha- ja ympäristörakentamisessa. Kestopuu sopii ulkonäkönsä ja käyttöominaisuuksiensa puolesta moneen ympäristöön; kaupunkipihaan, maalaismaisemaan sekä saaristoon.

Kestopuu on toimiva ratkaisu silloin, kun halutaan varmistaa rakenteen pitkä käyttöikä ja henkilöturvallisuus. Hyvän lahonkestävyytensä vuoksi kestopuu soveltuu vaativiin käyttöolosuhteisiin: Se turvallinen materiaali myös silloin, kun rakenne on suorassa kosketuksessa maaperään, veteen tai betoniin. Kestopuun käyttö on lisäksi suositeltavaa, mikäli puurakenne on jatkuvasti alttiina säärasitukselle tai mikäli rakennetta on hankala myöhemmin korjata. Kestopuun käyttöikä on piharakenteissa on moninkertainen kyllästämättömään puuhun verrattuna. 

Myös kestopuuta käytettäessä on hyvä huolehtia, ettei puurakenne altistu kosteudelle enempää kuin on välttämätöntä. Puun asentamista suoraan kosteaan maapohjaan kannattaa välttää. Rakenteet kannattaa myös toteuttaa siten, että niillä on kastumisen jälkeen mahdollisuus kuivua ja tuulettua. Näin varmistetaan, että puu palvelee käytössä mahdollisimman pitkään.

Pitkäikäiset, lähimetsistä saatavat puutuotteet, joita huolletaan ja jotka käytetään loppuun, ovat ympäristön kannalta paras valinta. Kestopuiset piharakenteet toimivat hiilivarastona elinkaarensa loppuun saakka. Tämän jälkeen ne hyödynnetään energiaksi. Lue täältä lisää aiheesta.

 

Käytä kyllästettyä puuta vain ulkona

Painekyllästettyä puuta ei tule käyttää asuinrakennuksen sisätiloissa. Painekyllästettyä puuta ei tule myöskään käyttää rakenteissa, jotka ovat suorassa kosketuksessa juomaveteen (kaivon kansi) tai syötäviin kasveihin. Mikäli kyllästettyä käytetään kasvatuslaatikoissa tai kasvimaalla, tulee puun ja mullan väliin asentaa patolevyä tai esim. rakennusmuovia. Painekyllästettyä puuta ei tule käyttää esim. maakellarin hyllyissä.

 

Näin valitset oikean kestopuutuotteen

Kestopuulla on kaksi NTR-laatustandardin mukaista suojausluokkaa: AB-luokka ja A-luokka. Suoja-aine on molemmissa luokissa sama, mutta sen pitoisuus on korkeampi A-luokan kestopuussa. Puun käyttötarkoitus määrää, kumpaa tuotetta tulee käyttää:

AB-luokan kestopuu on tarkoitettu maanpinnan yläpuolisiin rakenteisiin (esim. terassien ja laitureiden kansilaudat, aitalaudoitukset). Kaikki alle 48mm paksut kestopuutuotteet (terassilaudat ja rimat) on kyllästetty AB-luokkaan. 

A-luokan kestopuuta käytetään edellisen lisäksi rakenteissa, jotka ovat maa-, vesi- ja betonikosketuksessa (tukirakenteet, rungot, perustukset). Kaikki 48 mm paksut ja sitä paksummat kestopuut on suojattu A-luokkaan.

AB-luokan kestopuun käyttökohteita:

 • terassit, patiot, pergolat (kansilaudoitus)
 • aitalaudoitukset, rimoitukset 
 • kulkuväylät, ulkoportaat                        
 • hiekkalaatikot
 • kukkalaatikot
 • pihakalusteet
 • leikkikenttävarusteet
 • ulkoverhoukset 

A-luokan kestopuun käyttökohteita:

 • terassit, patiot, pergolat (rungot)
 • laiturit (rungot)                        
 • portaat (rungot)                             
 • aitatolpat, pylväät, kaiteet
 • alajuoksut
 • pengerrykset
 • sillat, ajosillat jne.

Kestopuun valmistus

Teollisessa kyllästysprosessissa puutavara suljetaan paineen kestävään säiliöön. Suoja-aine siirretään paineenvaihteluiden ja veden avulla puun sisään. 

Painekyllästetyn kestopuun tuotannossa noudatetaan Pohjoismaisia NTR-laatukriteereitä. NTR-laatukriteerit edellyttävät, että kyllästysaine on tehokas ja turvallinen sekä pitoisuudeltaan riittävä. Suoja-aineen tulee läpäistä kyllästysprosessissa puun pintapuusolukko. Männyn pintapuu on laholle altista, ja pintapuun määrä yksittäisissä laudoissa vaihtelee. Luonnostaan lahonkestävään sydänpuuhun kyllästysaine tunkeutuu vain joidenkin millimetrien syvyydeltä.

Kestopuun tuotanto on laadunvalvonnan alaista. Laadunvalvonnasta vastaavat puolueettomat laaduntarkastusyhteisöt Kiwa ja Finotrol Oy.

Raaka-aine

Kestopuun raaka-aineena käytetään pohjoisen havumetsävyöhykkeen tiheäsyistä, hitaasti kasvanutta mäntyä (Pinus Sylvestris). Puu korjataan vastuullisesti ja kestävästi hoidetuista metsistä: Kestopuun valmistajat käyttävät PEFC-sertifikaattia tuotteissaan. Puuraaka-aine hankitaan läheltä: yli 90% raaka-aineesta saadaan suomalaisista lähimetsistä.