Ympäristöseloste esittää kestopuun elinkaarivaikutukset

Rakennusten ja rakenteiden suunnittelussa kiinnitetään kasvavassa määrin huomiota rakennusmateriaalien ympäristövaikutukseen. Tuotekohtaisen tiedon avulla voidaan vertailla eri materiaalien ympäristövaikutuksia suunnitteilla olevassa rakenteessa. Selkeät, vertailukelpoiset ympäristötiedot helpottavat ostopäätöksen tekoa.

Kestopuun ympäristöselosteessa tuotteen ympäristövaikutukset on koottu ja laskettu tuotteen koko elinkaaren ajalta raaka-ainehankinnasta aina loppusijoitukseen saakka. Seloste on VTT:n laatima ja se on julkaisu Rakennustiedon palvelussa 30.3.2022.

Lähtötiedot selosteeseen on kerätty kolmelta puuta kyllästävältä jäsenyritykseltämme. Seloste on geneerinen, eli keskimääräinen, ja sitä voidaan hyödyntää suunnittelussa kestopuutuotteiden (sahatavara ja aitapylväät) osalta tehtäviin vertailulaskelmiin.

RTS EPD Kestopuu, ympäristöseloste (suomi)
RTS EPD Kestopuu, environmental product declaration (englanti)