Suomessa on oma kierrätysjärjestelmä 
painekyllästetylle puulle

Kyllästetty puu on erilliskerättävä jäte. Vuosittain vastaanotetaan yli 30 000 tonnia käytöstä poistettua puuta. Kierrätykseen tuleva puu on peräisin yksityisestä piharakentamisesta sekä julkisista ympäristö- ja infrarakenteista. 

Kyllästetyn puun kierrätyksestä huolehtii Kierrätysyhtiö Demolite Oy. Yhtiö on voittoa tavoittelematon. Kierrätystoiminta rahoitetaan kyllästetyn puun valmistajien maksamilla kierrätysmaksulla sekä jätteenkäsittelymaksuilla. Jätepuu kerätään yhteistyössä kunnallisten jätelaitosten, rakennustarvikeliikkeiden sekä tuotteen valmistajien kanssa. Kyllästetyn puun kierrätysterminaali sijaitsee Hämeenlinnassa (Tuulos). 

Kierrätysprosessin jokaisessa vaiheessa, kuljetuksista varastointiin ja puutavaran käsittelystä energiahyödyntämiseen korostuvat toimintaamme ohjaavat arvot vastuullisuus ja ympäristönäkökohtien huomioonottaminen.

Kyllästetyn puun vastaanottopisteet

Kyllästetyn puun vastaanottopisteitä on satoja. Kotitaloudet voivat palauttaa käytöstä poistettua kyllästettyä puutavaraa kunnallisiin jätepisteisiin ja jätteenkäsittelylaitoksiin. Lisäksi osa puutavaran jälleenmyyjistä vastaanottaa kuluttajilta pieniä määriä rakentamisesta ylijääneitä työstöjätteitä. Katso täältä palautuspisteet kotitalouksille.

Yritysten vastaanottopisteinä toimivat kunnalliset jätelaitokset sekä kyllästetyn puun kierrätysterminaali Tuuloksessa. Noudamme tarvittaessa jäte-eriä suoraan työmaalta. Katso täältä palautuspisteet yrityksille.

Kyllästetty puu hyödynnetään energiaksi

Suurin osa kierrätyspuusta sisältää jo käytöstä poistuneita suoja-aineita. Vanhojen suoja-aineiden ja eri jakeiden erottamisen haastavuuden vuoksi, puun uusiokäyttömahdollisuudet ovat rajalliset. Kyllästetty puu hyödynnetään tällä hetkellä pääosin energiaksi. Muita hyödyntämismahdollisuuksia kartoitetaan jatkuvasti.

Osa puusta hyödynnetään kotimaassa ja osa muualla Euroopassa. Polttoprosessissa savukaasut puhdistetaan ja tuhka käsitellään. Puusta tehdään lämpöä ja sähköä. Lisäksi saadaan höyryä, jota hyödynnetään puunjalostusteollisuuden tuotantoprosesseissa.