Terassin perustaminen

Pihaa rakennettaessa on tärkeää, että pohjatyöt tehdään huolella. Jos terassialueen pohjatöissä oikaistaan, voivat seuraukset tulla kalliiksi. Virheiden korjaaminen on hankalaa ja saattaa vaatia jopa rakenteen purkamista.

Routaeristys on tärkeä juttu, sillä pahimmillaan roudan liikuttama, rakennuksen sokkeliin kiinnitetty terassi voi vaurioittaa itse sokkelia. Myös maapohjaa kannattaa tarkastella kriittisesti: Jos terassin alla maa viettää rakennuksen sokkelia kohti, voi seurauksena olla pahimmassa tapauksessa vesivahinko.

Terassin pohjatyöt ja routaeristys

Terassin vaatimat pohjatyöt riippuvat pitkälti maaperästä ja valitusta perustamistavasta. Mikäli olet epävarma perustamistavasta tai maaperän laadusta, kysy neuvoa rakentamisen ammattilaiselta.

Mikäli kyse on uudisrakennuksesta, pohjatyöt terassialueelle kannattaa toteuttaa jo rakennusvaiheessa kaivinkoneen ollessa valmiina tontilla. Näin säästetään aikaa, rahaa ja lihaksia. Jos maaperä on routiva ja terassi halutaan kiinnittää rakennuksen sokkeliin, on routaeristys syytä toteuttaa samassa laajuudessa kuten itse rakennuksessa. Lisätietoa routasyvyyksistä löydät täältä.

Terassiprojekti aloitetaan poistamalla rakennusalueelta pehmeä maa-aines (ruoho, multa). Maa-aines kannataa poistaa koko terassialueelta, siten lopputuloksesta saadaan siisti. 

Huolehdi, että maaperä terassin alla johtaa sadevedet poispäin rakennuksesta. Asenna putsatulle alueelle maahan suodatinkangas estämään rikkaruohojen kasvua terassin alla. Suodatinkankaan päälle kannattaa laittaa vettä läpäiseviä maa-aineksia, soraa/ sepeliä. Näin sadevesi ei lammikoidu terassin alle vaan pääsee sujuvasti valumaan poispäin talosta.

Terassin perustusten määrä

Perustuksia tulee asentaa rakenteen alle riittävä määrä, jotta rakenteesta tulee tukeva. Rakenteen perustukset asennetaan samalle korkeudelle. Tarkista asia pitkän laudan ja vatupassin avulla. Perustuksien määrään vaikuttavat terassin koko ja runkopuutavaran vahvuus. Tarkista perustusten määrä terassin mitoitusohjeesta.

Terassin perustamisopas

Terassin perustukset voi toteuttaa monella tapaa. Kestopuuterassin perustamisohjeeseen on koottu muutamia yleisiä esimerkkejä terassin perustamisesta.

Sopivan perustamistavan valintaan vaikuttavat eniten maaperän laatu sekä perustuksille tulevan rakenteen paino. Mikäli olet epävarma perustamistavasta tai maaperästä, kysy neuvoa rakentamisen ammattilaiselta.

Lataa opas tästä pdf-tiedostona!

Perustamisvaihtoehdot


1. Kevyt harkkoperustus

  • sopii, kun maaperä on tiivis ja routimaton

Tee näin: Poista perustuksen kohdalta kasvusto ja tasoita pinta esim. hiekan avulla tasaiseksi. Aseta pinnalle betoninen pihalaatta (min. 400 x 400 mm) ja laatan päälle pilariharkko. Täytä pilarin ontto keskiosa valmisbetonimassalla. Upota harjateräksestä katkaistut pätkät tuoreeseen betonimassaan.

2. Harkkoperustus

  • sopii, kun maaperä on routiva

Tee näin: Kaiva perustukselle 60 - 80 cm halkaisijaltaan ja min. 50 cm syvä kuoppa, mieluiten routarajan alapuolelle ulottuva. Täytä kuoppa soralla ja tasoita pinta tasaiseksi. Maa-aineksen sekoittumista estääksesi voit laitaa pohjalle palan suodatinkangasta. Aseta pinnalle betoninen pihalaatta (min. 400 x 400 mm) ja laatan päälle tarvittava määrä pilariharkkoja. Täytä pilarin ontto keskiosa valmisbetonimassalla. Upota harjateräksestä katkaistut pätkät tuoreeseen betonimassaan.

3. Valettu pilariperustus  

  • sopii, kun maaperä on routiva ja rakennelma iso

Tee näin: Kaiva kuopat peruspilareille. Perustukset tulee ulottaa routarajan alapuolelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee perustukset routasuojata (esim. polystyreenilevyt). Täytä ja tiivistä kuoppien pohja murskeella. Aseta kuoppiin peruspilareiden valua varten muotiksi betoni- tai kierresaumaputki. Asenna muotit pystyyn vesivaa’an avulla. Pilarit tulee asentaa tai katkaista niin, että yläpinnat ovat samalla korkeudella. Betoni tai kierresaumaputket voi tukea täyttämällä ympäryksen soralla, koska putkia ei tarvitse purkaa. Muotit valetaan täyteen betonimassaa. Peruspilareihin asennetaan betoniteräkset sekä ankkurointiteräkset tai pilarikengät (RST) kehäpalkkien kiinnittämistä varten. Anna betonin kovettua ainakin yksi vuorokausi.

4. Ruuvipaaluperustus  

  • soveltuu kun maaperä on routiva tai hiekkaa

Tee näin: Asenna ruuvipaalu maahan, routarajan alapuolelle, myötäpäivään kiertämällä. Käytä apuna rautakankea tai muuta vipuvartta. Kiinnitä ruuvipaalun päähän valitsemasi kiinnike terassin runkoa varten. Tarkista ennen asennusta ruuvipaalun riittävä kantavuus valmistajalta. Varmista lisäksi, ettei asennuskohdassa ole viemäri- tai sähkölinjoja, joita paalu voisi maahan kiertyessään vahingoittaa.