Suomessa on oma keräysjärjestelmä 
painekyllästetylle puulle

Kyllästetty puu on erilliskerättävä jäte. Vuosittain Suomessa vastaanotetaan yli 30 000 tonnia käytöstä poistettua puuta. Keräykseen tuleva puu on peräisin yksityisestä piharakentamisesta, sähkö- ja televerkkojen korjaustyömailta sekä teollisista ympäristö- ja infrarakenteista. Elinkaarensa päätteeksi kyllästetty puu hyödynnetään pääosin energiaksi.

Kyllästetyn puun keräyksestä ja vastaanotosta huolehtii kyllästetyn puun valmistajien perustama kierrätysyhtiö Demolite Oy. Jätepuu kerätään yhteistyössä kunnallisten jätelaitosten, rakennustarvikeliikkeiden sekä tuotteen valmistajien kanssa. Kyllästetyn puun kierrätysterminaali sijaitsee Hämeenlinnassa (Tuulos).

Kyllästetyn puun vastaanottopisteet

Kotitaloudet voivat palauttaa käytöstä poistettua kyllästettyä puutavaraa kunnallisiin jätepisteisiin ja jätteenkäsittelylaitoksiin. Näiden lisäksi osa puutavaran jälleenmyyjistä vastaanottaa kuluttajilta pieniä määriä rakentamisesta ylijääneitä työstöjätteitä. Katso täältä palautusojeet ja -pisteet kotitalouksille.

Yritysten puujätettä vastaanotetaan kierrätysterminaalillamme Hämeenlinnassa sekä kunnallisilla jätelaitoksilla. Tarjoamme kyllästetyn puun kuljetuspalvelua. Noudamme jäte-eriä suoraan asiakkaiden työmailta. Katso täältä kestopuun palautuspisteet yrityksille.

Kyllästetty puu hyödynnetään energiaksi

Suurin osa kierrätyspuusta sisältää jo käytöstä poistuneita suoja-aineita. Vanhojen suoja-aineiden ja eri jakeiden erottamisen haastavuuden vuoksi, puun uusiokäyttömahdollisuudet ovat rajalliset. Kyllästetty puu hyödynnetään tällä hetkellä pääosin energiaksi. Muita hyödyntämismahdollisuuksia kartoitetaan.

Osa puusta hyödynnetään kotimaassa ja osa muualla Euroopassa sähkön- ja lämmöntuotannonnossa. Lisäksi saadaan höyryä, jota hyödynnetään puunjalostusteollisuuden tuotantoprosesseissa.