Kestopuukauppa vilkasta vuonna 2021

pe tammik. 28 12:52:00 2022

Piha-, ympäristö- ja infrarakentamisessa käytettävän painekyllästetyn puun myynti on pysynyt korkeana. Nikkarointibuumi ja panostukset kodin ja loma-asunnon pihan remontointiin ovat kasvattaneet voimakkaasti kestopuun kysyntää. Kestopuu on käytetyin rakennusmateriaali terasseissa ja yksityisessä piharakentamisessa Suomessa.

Vuosi 2020 oli kestopuun myynnin osalta ennätyksellinen myynnin kasvun ollessa 25 %. - Myös päättyneenä vuonna myynti on ollut selvästi tavanomaista vilkkaampaa, vaikka edellisvuoden ennätyksestä jäätiinkin, kertoo Kestopuuteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Ella Springare. Rakennustarvikkeiden ja puutavaran hinnannousu hillitsi terassimateriaalien kysyntää loppukesästä. Vuonna 2021 kestopuuta myyntiin Suomessa yhteensä reilut 220 000 kuutiota.

Laatu kiinnostaa ostajia

Myynnin kasvu on ollut erityisen voimakasta arvokkaammissa tuoteryhmissä. Erityisesti leveämmät ja järeämmät terassilaudat ovat kiinnostaneet terassinrakentajia. Myös nykyistä tarjontaa leveämmät koot kävisivät jälleenmyyntiportaan mukaan kaupaksi, mutta tarjonta on vielä melko vähäistä.

Suomessa myytävä kyllästetty puu on pääosin kotimaista. Tuonti on ollut vähäistä, sillä olosuhteet ja ostajat Suomessa edellyttävät, että puunsuojauksen laatu on kunnossa. Pohjoismainen NTR-laatujärjestelmä ja kestopuun valmistajalle myönnetty NTR-sertifikaatti on ostajille vakuus siitä, että kyllästetty puutavara täyttää tutkitut ja hyväksi todetut laatuvaatimukset.

-Laudan vihertävä väri ei ole tae laadusta, huomauttaa Ella Springare. – Kestopuun ostajan kannattaa varmistaa, että merkinnät ja tuotteen tausta on kunnossa. NTR-laatuleimatulla kestopuulla on vahva asema jälleenmyyjien ja asiakkaiden keskuudessa. NTR-puunsuojaluokat A-luokka ja AB-luokka ovat rakennusalan vahvimpia laatubrändejä ja käyttäjille tuttuja jo vuosikymmenten takaa. - Myös suoja-aineet ovat turvallisia A- ja AB-luokan kestopuussa, muistuttaa Springare.

Kestopuu NTR AB-luokka_kyllästetty terassilauta

Pandemialla merkittävä vaikutus kysyntään

Koronapandemian myötävaikutus kestopuun myyntiin on ollut huomattava. Nikkarointibuumin lisäksi pandemian välilliset vaikutukset ovat tukeneet pihanrakennusmateriaalien kysyntää. Etätyömahdollisuuksien parantumisen myötä monet voivat valita asuinpaikkansa ja -tapansa vapaammin kuin ennen. - Väljempi asuminen pientalossa pihoineen ja terasseineen houkuttaa nyt monia, arvioi Springare.

Talouskehitys ja markkinaolosuhteet huomioiden kestopuuta valmistavan teollisuuden odotukset alkaneelle vuodelle rakentamisen ja puutavaran kysynnän osalta ovat positiivisia. Kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä myös lähivuosina, sillä asunto- ja mökkikauppa ovat olleet aktiivisia. Suomalaisen mökkiomaisuuden odotetaan myös siirtyvän lähivuosina perheen sisällä vanhemmalta ikäpolvelta nuoremmalle. Omistajan vaihtuessa kiinteistöillä käynnistetään tyypillisesti korjaushankkeita.
Vaatimukset mökkien mukavuuksien ja varustelun osalta ovat nousseet. Tämä näkyy myös mökkipihoilla, joilta vaaditaan helppohoitoisia terassialueita ilman perinteisiä pihanhoitoon liittyviä velvollisuuksia.

Puujäte hyödynnetään energiantuotannossa

Kyllästetyn puun kierrätyksessä pandemian vaikutus näkyy myös selvästi. Jätevolyymit ovat kasvaneet ihmisten uusiessa pihojaan. Kuten valtaosa muustakin kierrätyspuusta, myös kyllästetty puu hyödynnetään käytön jälkeen pääosin energiantuotannossa. Pieni osa kierrätykseen tulevasta puusta käytetään sellaisenaan toisessa käyttökohteessa.

Vuonna 2021 hyödynnettäväksi on toimitettu ennätysmäärä, yhteensä noin 40 000 tonnia, puuhaketta. Osa puusta on hyödynnetty kotimaassa. Lähivuosina tarkoituksena on nostaa merkittävästi kotimaassa hyödynnettävän hakkeen osuutta.

Puujätteen käsittelyä tuetaan kierrätysmaksuilla

Kyllästetyn puun kierrätyksestä huolehditaan yhteisymmärryksessä valmistajien ja jälleenmyyjien kanssa. Kierrätysvelvoitteesta ei ole säädetty laissa, mutta alan teollisuus on toimillaan halunnut varmistaa, että jätepuu kerätään ja hyödynnetään turvallisesti käytön jälkeen.

- Erityiskiitos toimivasta käsittelystä kuuluu vastuullisesti toimiville valmistajille ja puutavaran jälleenmyyjille, toteaa Springare. Kyllästetyn jätepuun käsittelyä rahoitetaan valmistajien tilittämillä kierrätysmaksulla. Terassilaudan ostajan kannattaa olla tarkkana ostoksilla ja varmistaa myyjältä, että tuotteen hinta sisältää asianmukaisen kierrätysmaksun. Kierrätysmaksusta on maininta myös pakkausmerkinnässä.

Kestopuuterassi ja pergolakatos


Kestopuuteollisuus ry on puuta kyllästävien yritysten toimialayhdistys. Kestopuuta eli kyllästettyä puuta valmistetaan Suomessa yhdeksässä eri yrityksessä. Erinomaisen lahonkestävyytensä vuoksi kestopuuta puuta käytetään terasseissa ja muissa kosteudelle altistuvissa piharakenteissa sekä ympäristörakentamisessa ja teollisessa infrarakentamisessa. Kestopuun raaka-aineena on vastuullisesti hoidetuista kotimaisista metsistä korjattu mänty.

< Takaisin

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: