› Kestopuuteollisuus ry
› Ajankohtaista
› Yhteydenotto
suomeksiin english

Etusivu » Kyllästetty puu » Kestopuun ekologisuus

Kestopuun ekologisuus

 

Painekyllästetyn puun ekologisuus ilmenee hiilineutraalin puuraaka-aineen, lyhyiden kuljetusmatkojen ja tuotteen pitkän käyttöiän muodossa. Kestopuun pitkä käyttöikä vähentää metsävarojen käyttöä, kuljetustarpeita, rakenteiden korjaamiseen liittyvää resurssienkäyttöä.

 

 

Kyllästetyn puun elinkaariarvion (LCA-tutkimus) mukaan pohjoismaiset NTR-laatukriteerit täyttävän AB-luokan kestopuun hiilidioksidipäästöt ovat verrattain pienet (172 kg CO2-ekv.). Uusimmassa terassimateriaalien hiilijalanjälkivertailussa (siperianlehtikuusi, painekyllästetty puu, puumuovikomposiitti, IPE) kestopuun ilmastovaikutukset ovat vähäisimmät.

 

 

KESTOPUUN RAAKA-AINEENA ON SERTIFIOITU
SUOMALAINEN MÄNTY

Yleisesti ottaen on kaikkein ekologisinta rakentaa materiaaleista, jotka ovat lähellä rakennuspaikkaa ja vaativat vähän käsittelyä. Usein tämä on myös edullinen tapa rakentaa, sillä materiaalit ovat paikallisia.

 

Kestopuun raaka-aineena käytetään suomalaista mäntysahatavaraa, joka on korjattu sertifioiduista metsistä. Kestävä metsähoito ja sertifiointi takaavaat että raaka-aine on peräisin vastuullisista metsäresursseista.

 

Puun käyttö rakennusmateriaalina on paras vaihtoehto luonnon kannalta. Kasvaessaan puu sitoo itseensä ilmakehästä hiilidioksidia. Hiili varastoituu puurakenteisiin, jotka ovat pitkäaikaisia hiilivarastoja. Kun kestopuutuotteet käytön jälkeen hyödynnetään energiaksi, niistä ei vapaudu ilmakehään sen enempää hiilidioksidia kuin puuhun kasvun yhteydessä on varastoitunut. 

Puun käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä myös silloin, kun puutuotteilla korvataan sellaisia tuotteita, joiden valmistuksesta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä.

 

Kuvaaja: Roine Piirainen


KESTOPUUN KULJETUSMATKAT OVAT LYHYET

Eri terassimateriaalien ympäristörasitetta verrattaessa niiden kuljetuksesta aiheutuvat päästöt ovat melko suuressa roolissa. Kestopuun osalta puuraaka-aineen kuljetusmatkat korjuupaikalta tuotantolaitoksille ja sieltä jälleenmyyjille ovat yleensä varsin lyhyet. Lisäksi rakentajat hankkivat useimmiten kestopuun läheltä rakentamispaikkaa ja minimoivat näin puutavaran kuljetustarpeen.

 

 

VALMISTUSPROSESSI KULUTTAA NIUKASTI ENERGIAA,
TARPEETONTA PAKKAUSMATERIAALIN KÄYTTÖÄ VÄLTETÄÄN 

Kestopuun valmistuksen aikaiset päästöt ovat vähäiset: Valmistusprosessi vaatii vain niukasti energiaa. Tarvittava energia tuotetaan useimmiten puunjalostusteollisuuden sivutuotteita (kuori, puru) polttamalla. Osa laitoksista hyödyntää kestopuun valmistuksessa paikallisesti kerättyä sadevettä vähentääkseen talousveden käyttöä. Valmistuksessa käytettävien puunsuoja-aineiden käyttö tapahtuu suljetussa ja valvotussa prosessissa. Kestopuutuotteiden ominaisuuksien ja kestävyyden vuoksi pakkausmateriaalia käytetään erittäin vähän.

 

 

KESTOPUUN SUOJA-AINEET TÄYTTÄVÄT KAIKKI
TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖVAATIMUKSET

Kestopuun suoja-aineina käytetään turvallisia kuparipohjaisia kyllästeitä, jotka ovat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymiä sekä täyttävät kaikki REACH- ja BPR-vaatimukset.

 

Suomessa kyllästetyn puun tuotantoa ja tuotteen laatua valvotaan tarkasti. Tällä pyritään varmistamaan laadun (NTR-A, NTR-AB), eli tuotteelta vaadittavan kestävyyden lisäksi se, ettei suoja-aineita käytetä enempää kuin on välttämätöntä. Puunsuoja-aineiden käyttö tapahtuu aina suljetussa ja valvotussa prosessissa. 

 

 

KESTOPUU KERÄTÄÄN JA HYÖDYNNETÄÄN ENERGIAKSI

Suomalainen kyllästysteollisuus on edelläkävijä kyllästetyn puun kierrätyksessä. Kyllästetyn puun kerääminen aloitettiin, koska haluttiin varmistaa, että vanhoja suoja-aineita sisältävä puu saadaan kerättyä ja hyödynnettyä turvallisesti käytön jälkeen. Tuotteen pitkästä käyttöiästä johtuen, vanhoja, kauan sitten käytöstä poistuneita suoja-aineita sisältävää puuta palautuu yhä kierrätysjärjestelmäämme. Tämän vuoksi kaikkea kierrätyspuuta, myös nykyisillä suoja-aineilla käsiteltyä puuta, käsitellään vaarallisena jätteenä.

 

Kyllästetyn jätepuun vastaanottoon on Suomessa kattava verkosto. Puuta vastaanotetaan kunnallisissa jätepisteissä, ja joissakin puutavarakaupoissa. Käytöstä poistettu kyllästetty puu on näin mahdollista palauttaa pääosin lähelle jätteen syntypaikkaa.

 

Kierrätykseen toimitetusta puusta poistetaan metallikiinnikkeet ja puu toimitetaan energiahyödynnettäväksi. Poltossa savukaasut puhdistetaan ja tuhka käsitellään.

Voimalaitoksella kyllästetystä puupolttoaineesta tuotetaan höyryä, joka hyödynnetään lähellä sijaitsevan puujalostustuslaitoksen tuotantoprosesseissa. Lisäksi puupolttoaineesta tehdään sähköä valtakunnan verkkoon. 

 

 

KÄYTÄ KESTOPUUTA SIELLÄ, MISSÄ SITÄ TARVITAAN

Ympäristön kannalta on perusteltua valita painekyllästetty kestopuu sellaisiin ulkorakenteisiin, joilta edellytetään pitkää käyttöikää ja ehdotonta turvallisuutta. Tällöin on myös sekä järkevää että vastuullista huolehtia, että kestopuu palvelee tehtävässään mahdollisimman pitkään. 

Katso täältä huolto-ohjeet ja vinkit, miten voit vaikuttaa terassisi käyttöikään.

 

Lähteitä: PuuinfoPEFC Suomi 

 

      

Tutkittua tietoa eri terassimateriaalien vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen

 

Tutustu tästä tanskalais-ruotsalaiseen tutkimukseen:

LCA – NTR treated wood decking and other materials

 

Suomennettu artikkeli tutkimuksesta löytyy tästä:

Terassimateriaalien hiilijalanjälki

 

Terassimateriaalien GWP-indeksin vertailua 

(GWP on luku, joka kertoo materiaalin vaikutuksen ilmaston lämpemiseen)

 

Kestopuu terassimateriaalit hiilijalanjälki