› Kestopuuteollisuus ry
› Ajankohtaista
› Yhteydenotto
suomeksiin english

Etusivu » Kestopuuteollisuus ry » Tuotanto ja tilastot » Suhdannekysely

Suhdannekysely

1. Missä maissa teillä on tuotantoa

2. Liikevaihto €
3. Mitä kyllästettyjä tuotteita valmistatte

4. Henkilöstön määrä (kyllästystoiminta)
5. Miten arvioitte henkilöstömääränne kehittyvän seuraavan vuoden aikana6. Miten uskotte raaka–aineiden hintatason kehittyvän seuraavan vuoden aikana

7. Tuotannon kulujen kasvun suurimmat uhat, valitse 2


8. Miten tuotteittenne hintataso on kehittynyt viimeisen vuoden aikana verrattuna sitä edeltäneeseen vuoteen9. Kuinka yrityksenne myynti (laskutus) on kehittynyt viimeisen vuoden aikana verrattuna sitä edeltäneeseen vuoteen10. Arvioikaa myynnin kehitystä tulevana vuonna vertaamalla sitä tähän vuoteen

11. Tuotteen myyntiin vaikuttavat tekijät, valitse 3 tärkeintä


12. Kuinka yrityksenne kannattavuus on kehittynyt viimeisen vuoden aikana verrattuna sitä edeltäneeseen vuoteen13. Onko yrityksessänne käyttämätöntä tuotantokapasiteettia tällä hetkellä14. Aiotteko tehdä investointeja seuraavan kahden vuoden aikana
15. Teettekö tai aiotteko tehdä kyllästettyjen tuotteiden markkinointia itsenäisesti


> Mikäli kyllä,


17. Oletteko tehneet tuotekehitystä tai osallistuneet tuotekehityshankkeisiin viimeisen vuoden aikana


18. Mitkä seuraavista muutoksista tekisivät kestopuusta loppukäyttäjän silmissä haluttavamman, valitse 3 mielestäsi tärkeintä
19. (SAHATAVARAN TUOTTAJAT) Mitkä kaksi asiakasryhmää koette tärkeimmäksi

...joku muu ryhmä
20. Miten pidätte yhteyttä näihin ryhmiin

Minkä ryhmien tärkeys tulee kasvamaan tulevaisuudessa eniten, valitse 2

... joku muu ryhmä