› Kestopuuteollisuus ry
› Ajankohtaista
› Yhteydenotto
suomeksiin english

Etusivu » Ajankohtaista

Ajankohtaista

 

 

 

Muutoksia kyllästetyn puun kierrätyksessä 1.1.2020


31.12.2019

Painekyllästetyn puun kierrätykseen ja keräilyyn on tulossa muutoksia 1.1.2020 alkaen: Vastaanotto keskittyy jatkossa entistä vahvemmin kunnallisiin jätepisteisiin ja muiden vastaanottopisteiden määrä vähenee. Pääosin yhden peräkärrykuorman palauttaminen on jatkossakin kotitalouksille maksutonta.

 

Kyllästetty puu on Suomessa erilliskerättävä jäte. Kyllästetyn puun jätehuoltoa hoitaa Demolite Oy. Yritys on tuottajavastuuyhteisöjen kaltaisesti toimiva, voittoa tavoittelematon toimija. Vapaaehtoista keräysjärjestelmää rahoittavat lähes kaikki kyllästetyn puun valmistajat.

Kyllästetyn jätepuun volyymi ja käsittelyn kustannukset ovat nousseet siten, että vapaaehtoisen tuottajavastuujärjestelmän toimintaa on ollut välttämätöntä uudistaa. Muutosten avulla halutaan turvata kyllästetyn puujätteen vastaanotto ja turvallinen käsittely myös jatkossa.

 

JÄTEPUUN VASTAANOTTO JÄTELAITOKSILLA PÄÄOSIN JATKOSSAKIN MAKSUTONTA
Kuluttajat ovat voineet tähän asti palauttaa 1m3 verran kyllästettyä puujätettä veloituksetta kunnallisiin jätepisteisiin, jätelaitoksiin ja rakennustarvikeliikkeisiin. Näistä keräilypisteistä puu on haettu Demolite Oy:n toimesta esikäsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi. Veloitukseton noutopalvelu on päättynyt vuoden vaihteessa. Tästä huolimatta, kyllästetyn puun vastaanotto yhden kuution rajaan asti pysynee veloituksettomana Demolite Oy:n tietojen mukaan suurimmassa osassa kunnista. Pääkaupunkiseudulla palautukset muuttuvat kuluttajille maksulliseksi 1.1.2020 alkaen.

OSA JÄLLEENMYYJISTÄ VASTAANOTTAA JATKOSSA PIENIÄ ERIÄ PUUTA
Rakennustarvikeliikkeet päättävät itsenäisesti ottavatko ne asiakkailtaan vastaan kyllästettyä puujätettä. Demolite Oy:n tietojen mukaan osa jälleenmyyjistä ottaa jatkossakin kuluttajilta vastaan pieniä määriä kyllästetyn puun työstöjätettä ja hukkapaloja. Demolite Oy suosittelee varmistamaan palautusmahdollisuuden etukäteen myymälästä. Isot jäte-erät ja puretut rakennelmat tulee jatkossa viedä suoraan jäteasemalle.

Suomessa painekyllästetty puu kerätään, käsitellään ja hyödynnetään pääosin erillisenä jakeena, omassa järjestelmässään. Kyllästetyn puun kierrätys rahoitetaan jätteenkäsittelymaksuilla sekä kyllästetyn puun valmistajien maksamilla kierrätysmaksuilla. Kierrätysmaksuilla katetaan jatkossakin kotitalouksilta palautuneen kyllästetyn puun käsittelyn ja polttoon toimittamisen kuluja.

KIERRÄTYKSEN HAASTEENA VANHAT SUOJA-AINEET
Jätemassa koostuu vanhasta, arseenipitoisesta puusta, sekä uudesta kuparisuoloilla käsitellystä puusta. Kaikki jäte käsitellään arseenipitoisena jätteenä (vaarallinen jäte), koska uuden ja vanhan puun erottelu jätemassasta on haasteellista.

Arseenia sisältävien suoja-aineiden käyttö päättyi Suomessa vuonna 2005. Tuotteen pitkästä käyttöiästä johtuen, arseenia sisältävää puuta on jätteen seassa yhä valtaosa. Arseenia sisältävän puun käsittelyn jatkuva kallistuminen ja käsittelyväylien väheneminen asettavat haasteita kyllästetyn puun kierrätykselle.

PUU HALUTAAN HYÖDYNTÄÄ KOTIMAASSA
Kierrätykseen ohjautuvan puun määrä on moninkertaistunut 20 vuodessa. Vuonna 2020 energiahyödynnettäväksi toimitetaan 40 000 tonnia haketta. Kyllästysteollisuus haluaisi ensisijaisesti hyödyntää puun kotimaassa. Kotimaista polttokapasiteettia ei ole tarjolla riittävästi vielä vuosiin.

Kyllästysala kartoittaa aktiivisesti myös muita jätepuun hyödyntämismahdollisuuksia. Lisäksi tutkitaan olisiko vanha arseenipitoinen ja nykyinen, kuparisuoloilla kyllästetty puu, mahdollista erotella jätevirrasta omiksi jakeikseen. Tätä kautta pyritään löytämään uusia hyödyntämisratkaisuja.

 

Lisätietoa:
Ella Springare

+ 358 40 046 2276

ella.springare@kestopuu.fi

KESTOPUUTEOLLISUUS RY

Snellmaninkatu 13

00170 Helsinki

 


Takaisin uutisiin