› Kestopuuteollisuus ry
› Ajankohtaista
› Yhteydenotto
suomeksiin english

Etusivu » Ajankohtaista

Ajankohtaista

 

 

 

Kyllästysteollisuus haluaa tutkia Väylän lahokantiset sillat, ja arvioi, että lahovaurioiden taustalla on monta tekijää


11.12.2019

Väylän 3.12.2019 antaman tiedotteen mukaan harvinainen istukkakääpä on aiheuttanut viidessä painekyllästetystä puusta valmistetussa sillankannessa lahovaurioita. Kyllästysteollisuus katsoo, että Väylän esittämä tulkinta nykyisten suoja-aineiden tehottomuudesta näihin tapauksiin vedoten ei ole käytettävissä olevien faktojen nojalla perusteltu.

 

Kyllästysala haluaa mahdollisuuden tutkia näytekappaleita silloista, ja mahdollisuuden myötävaikuttaa aktiivisesti ongelman selvittelyyn. Muissa kyllästetystä puusta tehdyissä ympäristö- ja piharakenteissa ei ole alan tietojen mukaan tavattu vastaavia lahotapauksia.

 

Lahovaurioisissa sillankansissa käytössä sama rakentamistapa

Kestopuuteollisuus ry:n saamien tietojen mukaan kaikissa vaurioituneissa siltakansissa on käytössä sama, syrjälankkuladontaan perustuva rakentamistapa. Tässä rakennustavassa lankku asennetaan kulutuspintaan nähden ns. kyljelleen. Syrjälankkuladonta on tyypillinen kevyenliikenteen sillankansissa. Rakenteena se on helposti likaa ja kosteutta keräävä sekä huonosti tuulettuva, mikä asettaa puumateriaalin kovaan rasitukseen. Käyttöolosuhteet tiedetään lisäksi erittäin vaativiksi.

 

Kyllästettyä puuta käytetään monipuolisesti piha- ja ympäristörakentamisessa. Tiedossa ei ole, että istukkakääpä olisi aiheuttanut ongelmia muissa rakenteissa kuin syrjälankkupintaisissa siltakansissa.

 

Kyllästysalalla vahva tahto auttaa asian selvittelyssä

Suomessa on tällä hetkellä käytössä 4 erilaista kuparipohjaista valmistetta. Nykyisillä hyväksytyillä ja käytössä olevilla kuparipohjaisilla puunsuoja-aineilla on vastustuskyky laajalle kirjolle eri lahottajasieniä.

 

Kestopuuteollisuus ry on toistuvasti ilmaissut Väylälle halunsa saada tutkittavakseen näytekappaleita vaurioituneista siltakansista. Näin olisi mahdollista selvittää tarkasti käytetty suoja-aine ja muut mahdollisesti asiaan vaikuttavat tekijät. Tällä hetkellä tietoa on saatavilla niukasti ja valmistajat ovat Väylältä saatujen tietojen varassa.

 

Nykyiset puunsuoja-aineet tutkitusti tehokkaita ja turvallisia

Kaikki Suomessa käytössä olevat suoja-aineet täyttävät nykyiset ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset, ja niillä ovat Tukes:n hyväksyntä. Suoja-aineiden tehokkuus on varmistettu maakenttäkokeilla ennen niiden käyttöönottoa. Kyllästetyn puun valmistuksessa noudatetaan yhteispohjoismaisia NTR –laatukäytäntöjä.  

Kestopuuteollisuuden saamien tietojen mukaan lahonneista siltakansista otetut näytteet viittaavat siihen, että materiaali on täyttänyt toimitettaessa sille asetetut laatuvaatimukset.

 

Lisätiedot:

Tommi Tähkälä                                                           
p. 040 744 0114, tommi.tahkala@kestopuu.fi            

Ella Springare
p. 0400 462276, ella.springare@kestopuu.fi


Takaisin uutisiin