› Kestopuuteollisuus ry
› Ajankohtaista
› Yhteydenotto
suomeksiin english

Etusivu » Kyllästetty puu » Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Voiko painekyllästetyn puun hävittää polttamalla?

Kyllästettyä puuta ei saa hävittää polttamalla kotitulisijoissa tai hautaamalla maahan. Kyllästetyllä puulla on Suomessa oma kierrätysjärjestelmä. Ainoa oikea tapa hävittää käytöstä poistettu kyllästetty puu on toimittaa se puutavaraliikkeiden kestopuu-keräyslavoille tai jätelaitoksiin, joista se toimitetaan edelleen energiakierrätykseen.

 

Voiko painekyllästettyä puuta maalata?

Kyllä voi. Painekyllästettyyn puuhun maali tarttuu paremmin kuin tavalliseen kyllästämättömään puuhun. Ainoa edellytys on, että maalattavan puun tulee olla kuivaa, kosteus alle 18%. Karkeana ohjeena voidaan pitää, että painekyllästetyt puurakenteet kannattaa maalata rakentamista seuraavana kesänä. Lisää ohjeita kestopuun öljyämiseen ja maalaamiseen löydät täältä.

 

Minkälaisia merkintöjä painekyllästetyssä kestopuussa käytetään?

Kyllästyslaitoksilla kyllästettyyn puuhun niitataan kappaletavarakohtainen merkintälipuke, josta selviää mm. kyllästyksen suorittaneen kyllästyslaitoksen nimi ja  kyllästetyn puutavaran suojausluokka (A tai AB). Aito kestopuu on merkitty kestopuuR -tavaramerkillä. Kestopuun valmistajat käyttävät lisäksi tuotteessaan avainlippua viestimässä kestopuun kotimaisesta alkuperästä.

 

Miksi pitäisi valita juuri painekyllästetty puu?

Olosuhteissa, joissa on kosteutta, lämpöä ja happea, kyllästämätön puu ei kestä vaan lahoaa. Kyllästämättömän puun lahoaminen alkaa, kun rakenteen kosteus nousee yli 18%:n. Säälle alttiissa rakenteissa (kuten pihakalusteet) kosteusprosentti nousee helposti yli 20:n, maakosketuksessa helposti yli 30:n. Siveltävä puunsuoja-aine ei yksistään tarjoa puulle riittävää suojaa laholta.

Kestopuu on laadukas, kotimainen ja markkinoiden pitkäikäisin puumateriaali. Käyttämällä kestopuuta silloin kuin olosuhteet niin vaativat, varmistetaan rakenteen turvallisuus ja pitkä käyttöikä.

 

 

Mitä tapahtuu hoitamattomalle kestopuulle?

Kyllästetty puu ei lahoa vaikka sen huolto ja hoito laiminlyödään. Puun pinta saattaa kuitenkin "nukkaantua" ja "tikkuuntua" vuosien kuluessa. Lisäksi puun väri harmaantuu auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta.
Kestopuun käyttömukavuus säilyy ja puu vanhenee kauniisti, jos sen pinta puhdistetaan ja käsitellään siveltävällä puunsuoja-aineella säännöllisesti.

 

 

Voiko kyllästettyä puuta käyttää kasvimaalla / kasvilaatikoissa?

Kyllä voi. Suosittelemme kuitenkin, ettei kestopuuta käytetä suorassa kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa. Puun ja mullan väliin voi laittaa esim. palan rakennusmuovia.

 

Mistä johtuu kestopuun vihreä väri?

Kyllästetty puu saa vihreän värinsä kyllästysaineen sisältämästä kuparista.

 

Onko kestopuulla muita värivaihtoehtoja kuin vihreä?

Kyllä on: kestopuuta saa myös ruskeana. Kyllästysaine ja -tekniikka ovat samoja kuin vihreällä kestopuulla. Ruskea väri aikaansaadaan lisäämällä kyllästysaineen joukkoon ruskeaa väripigmenttiä. Lahonkestävyydeltään ruskea kestopuu on vihreän veroista. Ruskea puupinta vaalenee herkästi auringon vaikutuksesta, joten suosittelemme pintakäsittelyä ruskeaksi sävytetyllä puunsuojalla.

 

Miten kyllästetyn puun kierrätys toimii?

Suomessa on kansainvälisesti ainutlaatuinen, kyllästetyn puun valmistajien perustama kierrätysjärjestelmä. Käytöstä poistettu kyllästetty puu ja työstöjätteet tulee toimittaa puutavaraliikkeiden kestopuu-keräyslavoille tai jätelaitoksiin (kartta palautuspisteistä). Niistä se noudetaan Kestopuun kierrätysterminaaliin murskattavaksi ja tämän jälkeen se hyödynnetään turvallisesti energiaksi. Kyllästettyä puuta käsitellään kyllästetyn puun käsittelyyn erikoistuneissa polttolaitoksissa, joissa polton savukaasut puhdistetaan ja tuhka loppusijoitetaan turvallisesti.

 

Millä saadaan parhaiten estettyä kestopuun halkeilu?

Puun halkeilu saadaan parhaiten estettyä pintakäsittelyllä. Kyllästetyn puun tulee antaa rauhassa kuivua ennen ensimmäistä pintakäsittelyä.

 

Millaisia ovat kestopuussa käytettävät kyllästysaineet?

Kestopuun kyllästysaineena käytetään turvallisia, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymiä puunsuoja-aineita. Näiden kuparipohjaisten tuotteiden turvallisuus ja tehokkuus on tutkittu ja varmistettu ennen niiden käyttöönottoa. Suomalainen kestopuu ei sisällä arseenia ja kromia.

 

Voiko painekyllästetty puu homehtua?

Puuta kyllästettäessä kyllästysaineen sekaan sekoitetaan homeenestoainetta, jolla estetään kyllästetyn puun homehtuminen. Mikäli kyllästettyä puuta käytetään erittäin kosteissa olosuhteissa, joissa vielä ilmanvaihtokin on huono, saattaa puun pintaan ilmestyä hometäpliä. Ne eivät kuitenkaan homehduta itse puuta vaan ovat kyllästysainekerroksen päälle muodostuvaa pintahometta, joka voidaan pestä pois miedolla pesuaineella ja harjalla.

 

Koska kestopuuta maalataan ja millä maalilla saadaan paras tulos?

Kyllästetyn kestopuun tulee antaa rauhassa kuivua ennen maalausta. Painekyllästetyt puurakenteet kannattaakin maalata vasta rakentamista seuraavana kesänä hyvän puhdistuksen jälkeen. Kestopuun pintakäsittelyyn soveltuvat öljymaalit, alkydimaalit, kuultavat ja peittävät puunsuojat sekä puuöljyt. Sopivia tuotteita ja tuotemerkkejä on useita. Oikea pintakäsittelyaine valitaan aina käyttökohteen mukaan: esim. terassipinnalle sopivat esim. puuöljyt ja kuultavat puunsuojat. Suosi samaa pintakäsittelyainetta myös tulevissa uusintakäsittelyissä. Lisää ohjeita kestopuun öljyämiseen ja maalaamiseen löydät täältä.

 

Sahauspinnan perusteella kylläste on tunkeutunut vain laudan pintaan, onko kyllästys epäonnistunut?

Kestopuun tarkat laatukriteerit edellyttävät että kyllästysaineen tulee läpäistä puun laholle altis osa, eli pintapuusolukko. Sydänpuuhun kylläste tunkeutuu vain muutaman millin syvyydeltä. Sydänpuun osuus on 50-60% mäntytukin poikkipinta-alasta. Sydän- ja pintapuun määrä yksittäisissä lautakappaleissa riippuu siitä, mistä kohtaa mäntytukkia kyseinen lauta on sahattu. Tästä johtuen kyllästysainetunkeuman syyvyys ja kyllästeen määrä eri lautojen välillä vaihtelevat suuresti.
Mikäli kestopuun poikkisahauskohdassa kyllästettä on vain laudan pinnassa, voidaan kyseisen laudan päätellä olevan sydänpuuta. Kestopuun sahauspintaa silmämääräisesti tarkastelemalla ei siis voida todeta että kyllästyksen laatu olisi riittämätön.
Kestopuun laatua valvoo puolueeton laadunvalvontayhteisö Inspecta Sertifiointi Oy.